Како да се направи дронот со три дела (втор дел)?

Дел 2: Инсталирање на погонскиот систем (рамка од јаглеродни влакна)

1)Монтирајте ги моторите на рамката од јаглеродни влакна

2)Користете патент врски за да ги прицврстите контролорите за брзина на дното на рамката.

3) Прицврстете ја батеријата на рамката на дрон од јаглеродни влакна.