Како да направите дрон со три дела (Трет дел)?

Дел 3: Поврзување на контролите

1)Купете систем за безжичен далечински управувач што работи со вашиот контролер на летот.

2)Поврзете ги моторите со контролорите за брзина.